Tổng đài Panasonic KX-HTS824 tích hợp 4 trung kế 24 máy nhánh

Tổng đài hỗn hợp Panasonic KX-HTS824 gồm 4 trung kế, 24 máy nhánh, analog, tích hợp wifi, modem

Call: 024.320.28299