Tổng đài Panasonic KX-HTS824 4 trung kế 8 máy nhánh analog

Tổng đài Panasonic 4 trung kế và 8 máy nhánh fxs, 06 SIP Trunk, không cần mua Licence, 04 kênh DISA

Call: 024.320.28299