Tổng đài Panasonic KX-HTS824 8 trung kế 24 máy lẻ nội bộ

Tổng đài Pana KX-HTS824 gồm 8 trung kế, 24 máy nhánh analog đầu ra, tích hợp Modem, Wifi

Call: 024.320.28299