Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 – 3 vào 8 máy lẻ

Call: 024.320.28299