Thiết bị wifi Grandstream GWN7602 khách sạn

Thiết bị Wifi Access Point GWN7602, 4 SSID, 80 client đồng thời, 2 cổng PoE out cấp nguồn IP Phone, 1 cổng lan)
– Tính năng mesh, Cloud controller, roaming tự động, Wifi Marketing, Voucher, landing page, Radius, 2,4 và 5Ghz

Call: 024.320.28299