Thiết bị thu phát wifi trong nhà Ruijie RG-AP210-L

Bộ thu phát sóng wifi Ruijie RG-AP210-L: 30 user đồng thời, 16 ssid, 120 clients, dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí, wifi marketing

Call: 024.320.28299