Thiết bị Grandstream GWN7605 wifi mesh 100 user

Bộ phát wifi mesh GWN7605 gồm 8 SSID, 100 user, Cự ly 165 mét, thiết bị Wifi Access Point GWN 7605 có tính năng mesh, Cloud controller, roaming tự động, Wifi Marketing, Voucher, landing page, Radius, 2 băng tần 2,4 và 5Ghz,

Call: 024.320.28299