Thiết bị ghi âm điện thoại CV1 Box converter

Thiết bị CV1 converter Box ghi âm điện thoại ip, điện thoại số, điện thoại không dây, Box CV1 converter kết nối với thiết bị ghi âm tansonic, zibosoft, Ghi âm trực tiếp đường line điện thoại không kết nối máy tính.

Call: 024.320.28299