Thiết bị ghi âm 8 line điện thoại bàn Artech AR800

Máy ghi âm 8 cổng Artech AR800, HDD 500Gbyte, cổng mạng RJ45, Tich hợp sẵn web, quản lý từ xa qua Web.

Call: 024.320.28299