Thiết bị ghi âm 8 line điện thoại bàn Artech AQ8

Thiết bị ghi âm 8 kênh thoại Artech AQ8, chạy độc lập, không kết nối PC, lưu thẻ nhớ SD, máy ghi âm độc lập Artech AQ8

Call: 024.320.28299