Thiết bị ghi âm 32 line điện thoại bàn Artech AR3200

Thiết bị ghi âm điện thoại bàn độc lập Artech AR3200, không kết nối PC, HDD 500Gb, quản lý file ghi âm qua mạng

Call: 024.320.28299