Thiết bị gateway chuyển đổi 32 FXO Synway SMG1032

Bộ chuyển đổi gateway 32 port FXO Synway SMG1032, kết nối tổng đài ip làm trung kế hoặc trunk analog

Call: 024.320.28299