Thiết bị gateway chuyển đổi 24 FXO Synway SMG1024

Bộ chuyển đổi gateway 16 cổng FXO Synway SMG1024 kết nối tổng đài ip làm trung kế analog

Call: 024.320.28299