Thiết bị gateway cắm sim Yeastar TG200

Thiết bị cắm sim di động GSM Yeastar TG200 gắn 2 SIM – 1 LAN, sử dụng với mọi tổng đài IP SIP, kết nối RJ45

Call: 024.320.28299