Thiết bị gateway cắm 4 SIM 2G GSM VoIP GOIP4

Bộ cắm 4 sim GSM đồng thời GoIP4, sử dụng mạng di động 2G, tần số 850Mhz, 900Mhz, 1850Mhz và 1900Mhz

Call: 024.320.28299