Thiết bị chuyển đổi Grandstream HT814 ra 4 FXS

Bộ chuyển đổi ATA Grandstream HT814, ra 4 cổng FXS, cùng cho các mạng VNPT, CMC, Viettel, FPT

Call: 024.320.28299