Thiết bị chuyển đổi 4 cổng FXO Yeastar TA410

Thiết bị gateway 4 cổng FXO Yeastar TA410, chuyển đổi trung kế bưu điện PSTN sang Voip, bộ chuyển đổi TA410 kết nối tổng đài ip chuẩn SIP như Asterix, Grandstream, Yeastar, Gateway chuyển đổi TA410 chuẩn SIP, IAX, 4 ports FXO.

Call: 024.320.28299