Thiết bị chuyển đổi 32 Ports FXS Yeastar TA3200

Thiết bị gateway 32 cổng FXS Yeastar TA3200, chuyển đổi Voip sang Analog để cắm điện thoại bàn, bộ chuyển đổi TA3200 kết nối tổng đài ip chuẩn SIP như Asterix, Grandstream, Yeastar, Gateway chuyển đổi TA3200 chuẩn SIP, IAX, 32 ports FXS.

Call: 024.320.28299