Thiết bị chuyển đổi 16 cổng FXO Yeastar TA1610

Thiết bị gateway 16 cổng FXO Yeastar TA1610, chuyển đổi trung kế bưu điện PSTN sang Voip, bộ chuyển đổi TA1610 kết nối tổng đài ip chuẩn SIP như Asterix, Grandstream, Yeastar, Gateway chuyển đổi TA1610 chuẩn SIP, IAX, 16 ports FXO.

Call: 024.320.28299