Thiết bị cân bằng tải Router Mikrotik RB3011UiAS-RM

Bộ cân bằng tải Modem Router Mikrotik RB3011UiAS lắp tủ rack, 10 LAN Gigabit, 2×1.4GHz CPU, 1GB RAM, 200 user sử dụng đồng thời

Call: 024.320.28299