Thiết bị cân bằng tải Router Mikrotik RB1100AH

Bộ cân bằng tải Router Modem Mikrotik RB1100AHx4, Powerful 1U rackmount, 13x Gigabit Ethernet, 500 users đồng thời

Call: 024.320.28299