Thiết bị cắm 4 SIM 2G 3G Dinstar UC2000-VE-4W

Thiết bị gateway SIM Dinstar UC2000-VE-4W, cắm 4 SIM 2G 3G đồng thời, băng tần GSM, WCDMA, kết nối tổng đài ip là trung kế SIP Trunking

Call: 024.320.28299