Thiết bị cắm 32 SIM 2G GSM VoIP GOIP32

Bộ giao tiếp SIM GoIP32, cắm 32 SIM đồng thời, Sử dụng mạng 2G, tần số GSM 900Mhz và 1800Mhz

Call: 024.320.28299