Thiết bị cắm 32 sim 2G 3G Dinstar UC2000-VG-32W

Bộ gateway cắm 32 SIM đồng thời Dinstar UC2000-VG-32W, tần số và bằng tần: 2G GSM, 2.5G CDMA, 3G WCDMA

Call: 024.320.28299