Synway SMG2030L thiết bị gateway giao tiếp SIP-2E1

Thiết bị Synway SMG2030L SIP-2E1 là gateway giao tiếp 2 luồng E1, hỗ trợ 60 kênh đồng thời, báo hiệu R2 và SS7, ISDN30B+D, Siptrunk, chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI

Call: 024.320.28299
Mã: Synway SMG2030L SIP-2E1 Danh mục: , Từ khóa: ,