SIP-T54W điện thoại Yealink Wifi Bluetooth

Yealink SIP-T54W điện thoại wifi bluetooth tầm trung, Điện thoại voip Yealink SIP-T54W hỗ trợ tài khoản 16 SIP account, màn hình 4.3 inch, Cài đặt điện thoại T54W và cấu hình qua giao diện Web rất đơn giản.

Call: 024.320.28299