SB3014 Vtech điện thoại hội nghị phòng họp

Vtech SB3014 sử dụng với đường điện thoại PSTN hoặc máy lẻ tổng đài Analog, thân máy gồm 1 loa phát to và 6 Míc siêu nhậy, mở rộng phòng họp, điện thoại hội nghị Vtech SB-3014 cổng USB kêt nối PC để hội thoại trên phần mềm máy tính

Call: 024.320.28299