S30 Zycoo tổng đài CooCenter 30 cuộc đồng thời

Zycoo CooCenter S30 là tổng đài IP tổng đài Callcenter hỗ trợ IVR, ghi âm, 8x GSM hoặc FXS hoặc 2x cổng PRI, với 30 cuộc gọi đồng thời, thiết kế dạng Modul.

Call: 024.320.28299