Mid2 HC-B Meeteasy điện thoại phòng họp hội nghị

Meeteasy Mid2 HC-B điện thoại phòng họp hội nghị, loa lớn, tích hợp 3 míc trên thân, cổng USB kết nối PC, Bluetooth, PSTN, Cổng kết nối míc và âm thanh ngoài

Call: 024.320.28299