Míc mở rộng cho thiết bị Logitech Group

Míc logitech mở rộng nối dài, mở rộng cho phòng họp, Logitech Group Expan Microphone chỉ sử dụng cho thiết bị phòng họp Logitech Group, tích hợp nút Mute trên mic. Có đèn tính hiệu cho im lặng buletooth và cuộc gọi. Dây dài 2.4m.

Call: 024.320.28299