Míc mở rộng cho điện thoại hội nghị Meeteasy Mid2

Bộ Míc mở rộng cho điện thoại hội nghị Meeteasy Mid2, kết nối có dây jack RJ9

Call: 024.320.28299