Míc đa hướng họp hội nghị Jabra Speak 810 UC

Thiết bị họp hội nghị Jabra Speak 810 UC, họp 15-20 người, kết nối USB, Bluetooth, 3.5mm, phím điều khiển cảm ứng

Call: 024.320.28299