Míc đa hướng họp hội nghị Jabra Speak 810 MS

Míc đa hướng hội nghị Jabra Speak 810 MS, dùng họp 15-20 người, kết nối USB, 3.5mm, Bluetooth, phím cảm ứng

Call: 024.320.28299