Míc đa hướng họp hội nghị Jabra Speak 710 UC

Míc đa hướng hội nghị Jabra Speak 710UC, kết nối USB, Bluetooth, Link370, có thể kết nối 2 míc 710 với nhau.

Call: 024.320.28299