Míc đa hướng họp hội nghị Jabra Speak 710 MS

Míc đa hướng họp hội nghị Jabra Speak 710 MS, họp 8-19 người, kết nối USB, Bluetooth, Link 370, Loa to, míc siêu nhậy

Call: 024.320.28299