Míc đa hướng hội nghị OneKing KS-GU1G

Míc đa hướng hội nghị OneKing KS-GU1G sử dụng cho phòng họp 15-20 người, loa KS GU1G công suất lớn, kết nối usb hoặc bluetooth, Jack cắm 3.5mm cho headphone

Call: 024.320.28299