Míc cổ ngỗng không dây KSU2X kết nối Bluetooth

Míc cổ ngỗng không dây Bluetooth KSU2X là giải pháp kết nối không dây cho phòng họp hội nghị trực tuyến hoặc dạy học trực tuyến, kết nối tới 50 mét, sử dụng Pin, kết nối các phần mềm họp hội nghị hoặc camera GVC3210.

Call: 024.320.28299