Meeteasy Mvoice 8010EX-B míc đa hướng họp hội nghị

Míc đa hướng hội nghị giá rẻ Meeteasy Mvoice 8010EX-B có loa lớn, tích hợp sẵn 3 míc trên thân, thêm 2 míc mở rộng, sử dụng cho phòng họp lớn từ 15-20 người.

Call: 024.320.28299