Meeteasy Mid2 EX-B điện thoại phòng họp hội nghị

Meeteasy Mid2 EX-B điện thoại phòng họp hội nghị, tích hợp 3 míc trên thân + 2 míc mở rộng, cổng USB kết nối PC, Bluetooth, PSTN

Call: 024.320.28299