MAXHUB S05 Camera 4K họp trực tuyến 20-30 người

Thiết bị họp trực tuyến Maxhub UC S05 có độ phân giải 4K, Tự động bắt theo tiếng phát biểu,  Thu/Phóng : Zoom số 5X, Thiết lập nhớ 3 vị trí, Góc nhìn lên đến 120 độ, camera 12.3MP, 6 míc thu âm khoảng cách thu âm 8 mét.

Call: 024.320.28299