Logitech SmartDock Extender Box (960-001095)

Logitech SmartDock Extender Box, tăng tùy chọn kết nối cho Logitech, Thiết bị bao gồm các cổng HDMI dành cho màn hiển thị 1080p,960-001095 có hai cổng USB, Gigabit Ethernet, dây kéo dài 5 m và nguồn điện

Call: 024.320.28299