Logitech Screen Share kết nối thêm màn hình

Logitech Screen Share kết nối thêm màn hình, Thiết bị chia sẻ màn hình, Logitech AV Share dùng cho việc kết nối chia sẻ khi có nhiều hơn 1 nguồn Video Input, Chuẩn kết nối cổng USB-HDMI

Call: 024.320.28299
Mã: Logitech Screen Share Danh mục: , Từ khóa: