Logitech Rally Plus PN 960-001224 thiết bị hội nghị

Logitech Rally Plus (P/N 960-001224) là hệ thống thiết bị hội nghị truyền hình tương tác gồm 1 Camera Rally, 1 Hub màn hình Rally, 1 Hub trên bàn Rally, 2 Loa Rally, 2 Pod Mic Rally.

Call: 024.320.28299