License Key cho phần mềm ghi âm Tansonic

License Key cho phần mềm card ghi âm Tansonic, Phần mềm hiển thị thông tin người gọi đến, cho phép ghi chú mỗi cuộc gọi, gửi thông tin cuộc gọi vào mail, in.., ghi chú đánh dấu cuộc gọi quan trọng.

Call: 024.320.28299