KSU-B1G Míc đa hướng hội nghị OneKing

Míc đa hướng hội nghị OneKing KSU-B1G sử dụng cho phòng họp trên 30 người, KSU B1G có 2 loa công suất lớn 65dB, kết nối usb hoặc bluetooth, Jack cắm đầu ra 3.5mm cho headphone hoặc âm thanh ngoài

Call: 024.320.28299