Ispeaker C20 thiết bị convert voip sang analog

Thiết bị chuyển đổi âm thanh Ispeaker C20 convert tín hiệu Voip sang audio analog, bộ chuyển đổi Ispeaker C20 đầu ra kết nối với Amply, loa, míc, chức năng Paging thông báo, cài đặt convert C20 dễ dàng trên giao diện web.

Call: 024.320.28299