IS650 thiết bị loa ip loa nén thông báo treo tường

Thiết bị loa ip IS650, loa nén chuẩn SIP hỗ trợ 1 sip, có chức năng Speaker, Paging thông báo, công suất phát 20w, loa phát IP kết nối LAN PoE, cài đặt thiết bị loa âm thanh qua giao diện web.

Call: 024.320.28299