GXW4501 Grandstream thiết bị giao tiếp SIP-E1

Gateway Grandstream GXW4501 SIP-E1, hỗ trợ 30 kênh đồng thời, báo hiệu R2 và SS7, ISDN30B+D, Siptrunk, chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI

Call: 024.320.28299