GXP2200 EXT bàn key mở rộng điện thoại lễ tân

Bàn key mở rộng Grandstream GXP2200 EXT mở rộng cho điện thoại ip GXP2140, GXP2200, module mở rộng 20 phím trạng thái, mở rộng tối đa 4 mô đun bàn key, GXP2200 EXT sử dụng làm bàn lễ tân để quản lý, gọi tắt, chuyển cuộc gọi.

Call: 024.320.28299