GWN7660 Grandstream sử dụng công nghệ Wifi 6

Thiết bị Wifi Access Point GWN7660 sử dụng công nghệ wifi 6 mới nhất, 32 SSID, 256 user, Cự ly 175 mét, tính năng mesh kết nối không dây, Cloud controller và hardware controller, roaming tự động, Wifi Marketing, Voucher, landing page, Radius.

Call: 024.320.28299